Introductie

In haar artistieke werk is Ina Scholten zich de laatste jaren steeds meer gaan toeleggen op grotere acrylschilderijen waarin thema's als (onvermogen tot) communicatie, verbinding, overbrugging en reflectie verbeeld worden.


Haar abstracte en licht-figuratieve benadering van deze thematiek resulteert in tot de verbeelding sprekende schilderijen, waarin kleur en vorm tot een nu eens bevrijdende, dan weer tot een spanning oproepende synthese komen.